Fuld kundetilfredshed hos os
97% Vil Anbefale Os Til Andre

Betingelser

ORIENT REJSER Vilkår (nr. 20130801)

Når du køber en rejse hos Orient Rejser gælder følgende vilkår, medmindre andet er aftalt eller anført.

Disse vilkår udgør sammen med øvrige informationer på www.orientrejser.dk, prisliste, individuelle aftaler mellem Orient Rejser og kunden, og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og Orient Rejser.

1. Arrangement

Vores rejser er arrangeret af Orient Rejser i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller, flyselskaber og andre arrangører

2. Bestilling af rejse

Bestilling af en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Orient Rejser, at kunden ønsker at bestille en rejse. Bestilling af en rejse er bindende for Orient Rejser, når beløbet for rejsen er rettidigt modtaget i henhold til faktura. Ved at bestille rejsen bekræfter kunden samtidigt at have accepteret nærværende vilkår. Når en rejse er bestilt, fremsender Orient Rejser en billet, rejseplan og faktura pr. e-mail. E-billet (E-ticket) fremsende efterfølgende. Ønsker de rejsende at modtage billetten fremsendt pr. almindelig post, er dette muligt mod et gebyr. Flyskatter er inkluderet i de oplyste priser.

3. Betaling

Rejsen skal betales ved bestilling af rejse. Betaling skal foregå ved onlinebetaling på www.orientrejser.dk senest 24 timer efter, at rejser er bestilt, da billigste pris på rutefly ofte kræver, at billetten betales og udstedes straks. Det er ikke muligt at betale via girokort. Sker betaling af rejsen ikke rettidigt har Orient Rejser ret til at annullere rejsen helt eller delvist. Indbetalt depositum samt delbetalinger refunderes ikke. Dette gælder også hvis den pågældende rejse er opdelt over flere faktureringer.

4. Rejsens pris

En rejses pris omfatter de ydelser, der er specificeret for hvert enkelt rejsemål. Såfremt intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering på det pågældende hotels standsværelse uden morgenmad.

5. Gebyrer

Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, fx hotelophold, billeje eller andre lokalarrangementer forbeholder Orient Rejser sig ret til at opkræve et reservationsgebyr. Såfremt kunden foranlediger ekstraydelser forbeholder Orient Rejser sig tilsvarende at opkræve et gebyr. På nogle af destinationerne forekommer der lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

6. Specifikke ydelser og bonusordninger

Såfremt der er indgået aftale mellem kunden og Orient Rejser om levering af specifikke ydelser skal disse fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Som eksempler på specifikke ydelser kan nævnes særlige værelsestyper, ekstra opredning på det af kunden reserveret ORIENT REJSER Vilkår 20130801 værelse, lufthavnstransfer, særaftaler og lignende. Såfremt kunden er medlem af særlige bonusordninger hos hotelkæder, flyselskaber og lignende påtager Orient Rejser sig intet ansvar for, hvorvidt kunden opnår bonuspoint.

7. Afbestilling eller ændringer inden afrejse

7.1. Ændringer eller aflysning foranlediget af Orient Rejser

Orient Rejser forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Ved leverandørsvigt forbeholder Orient Rejser sig retten til at ombooket hotel eller fly til et alternativ af tilsvarende antal stjerner for hotel og tilsvarende sædeklasse for fly, som i den oprindelig bestilte rejse.

Kunden kan ikke gøre yderligere krav gældende i forbindelse hermed. Orient Rejser kan med 10 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Såfremt Orient Rejser ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende. Ved ændringer, som skyldes flyselskabet er kunden ikke bedre stillet end Orient Rejser, hvilket vil sige, at såfremt et fly annulleres afhænger det af flyselskabet, hvorvidt kunden kan afrejse på samme tidspunkt. Orient Rejser forsøger så vidt muligt at om-booke eller arrangere fly til destinationen med et andet selskab, såfremt dette ikke er forbundet med yderligere omkostninger.

7.2. Ændringer eller aflysning foranlediget af kunden

Kunden har mulighed for at foretage ændringer i hotel og flybestilling, såfremt Orient Rejser kan gøre dette uden, at dette er forbundet med omkostninger for Orient Rejser. Det afhænger af den enkelte rejse, hvorvidt Orient Rejser har mulighed for at foretage ændringer. Orient Rejser skal i den forbindelse oplyse, at der er tale om ruteflybilletter, og de billigste billetter på økonomiklasse på rutefly er ofte forbundet med strenge restriktioner, hvorfor det for det meste er umuligt at ændre billetter efter udstedelse. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre navn eller rute mod et gebyr, som er fastsat af flyselskabet. Orient Rejser foretager gerne ændringer foranlediget kunden – såfremt dette er muligt, jf. ovenfor – mod et gebyr på 1400 kr. pr. person. En rejse er personlig og kan ikke overdrages til andre uden, at der er tale om et ønske om en ændring af rejse, og derfor finder ovenstående anvendelse. En overdragelse af en rejse er således forbundet med omkostninger for kunden.

7.3. Afbestilling

Der kan ske afbestilling af rejsen, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandler, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Dette gælder dog ikke, såfremt kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt, jf. § 9, stk. 3 i gældende lov om pakkerejser. Ved afbestilling, hvor Orient Rejser ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet eller anden teknisk arrangør, hotelopholdet eller en lokal tur fra rejsedestinationen, har Orient Rejser ret til at opkræve hvad, der svarer til flybillettens pris, hotelophold, lokal tur fra destinationen samt afbestillingsgebyrer. Dvs. at såfremt Orient Rejser ikke kan få refunderet hotelophold, flybillet og evt. bestilte turer fra destinationen, kan kunden tilsvarende heller ikke få penge refunderet. Ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet er hele det indbetalte beløb gået tabt.

7.4. Prisændringer

Orient Rejser kan kun forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i (i) transportomkostninger, herunder brændstofpriser, (ii) skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter eller (iii) valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende rejse. Prisforhøjelser kan kun ske, såfremt Orient Rejser hurtigst muligt underretter kunden herom, og den aftalte pris for rejsen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for rejsens begyndelse. Alle priser er med forbehold for fejl og mangler, og Orient Rejser forbeholder sig ret til at efterfakturere, såfremt der opdages mangler eller fejl på hjemmesiden www.orientrejser, i prislisten eller den fremsendte faktura.

8. Flyselskaberne

De deltagende flyselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende flyselskabs fly. For ansvar for indforskrevet bagage henvises til det pågældende flyselskabets bestemmelser.

9. Handel med truede planter og dyr

Vi henleder opmærksomheden på, at der i henhold til bl.a. Washington konventionen og EU-regler er strenge restriktioner omkring international handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet heraf. Blandt de varer, kunden skal være særligt - men ikke kun, på vagt overfor er koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, skind fra slanger, krokodiller og andre krybdyr, smykker og produkter fremstillet af ovennævnte samt planter og levende dyr. For nærmere information henviser vi til Skov- og Naturstyrelsen, tel. 39 47 20 00, www.sns.dk eller Plantedirektoratet, tel. 45 96 66 00.

10. Ansvarsforsikring

Orient Rejser er dækket af den udvidet ansvarsforsikring for rejsebureauer og rejsearrangører, forsikringsbetingelser nr. 700.

11. Persondatapolitik

For at en kunde kan indgå aftale af køb af en rejse, hotel, ophold, flybilletter og lignende med Orient Rejser, er det nødvendigt at indsamle følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato. Orient Rejser registrerer disse oplysningerne for at kunne levere vores ydelse til dig. Personoplysningerne registreres hos Orient Rejser og opbevares i 5 år, hvorefter oplysninger slettes. Ansatte og praktikanter hos Orient Rejser har adgang til de oplysninger, der er registreret. Den datanansvarlige hos Orient Rejser er ejeren af virksomheden. Orient Rejser opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger indsamlet af Orient Rejser videregives til det i aftalen omfattede hotel, flyselskab, turbureau eller lignende. Oplysninger indsamlet af Orient Rejser sælges på ingen måde til tredjemand. Henvendelse i forbindelse med persondata rettes til Orient Rejser via e-mail info@orientrejser.dk

12. Øvrige betingelser

Pakkerejser solgt af Orient Rejser er omfattet af "Lov om pakkerejser". Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.